Om Lotta Klasén

Mitt intresse för hälsa

Jag heter Lotta Klasén och har drivit företaget “Klaséns Hälsoutveckling” i fjorton år. Mitt intresse för hälsa började när jag förstod att jag behövde gör något åt min egen. För många år sedan var jag överviktig, åt skräpmat och var ganska stillasittande. Jag hade perioder med svåra depressioner och led av panikångest. Psykoterapi och socialt stöd hjälpte mig i min återhämntning. Men det som hjälpte mig mest var livsstilsmedicin – att jag har studerat friskvård, livstilsrådgiving, kostrådgivning, mindfulness och praktiserat det på mig själv. Det är så roligt att jag också kan hjälpa andra. Det kan t ex handla om att hjälpa personer att gå ner i vikt, sluta snusa eller hantera stressen i sin vardag.

Arbete i social-psykiatrin

Jag har också länge haft ett socialt intresse och engagemang för personer med psykisk ohälsa. I fjorton år har jag arbetat i Jönköpings kommuns socialpsykiatrin som BISAM Brukarinflytandesamordnare. Det gör jag som konsult från mitt företag. Tillsammans med en kollega arbetar jag i kommunens verksamheter för personer med psykiska funktionsnedsättningar. Arbetet handlar om att utveckla brukarinflytande och delaktighet. Det sker genom workshops, utbildningar, samtalsgrupper och studiecirklar. En av de arbetsuppgifterna som trivs bäst med där, är att ha studiecirklar och få stödja personer i deras återhämtning och stärka deras självkänsla och självbild. Det finns deltagare som har berättat, att de upplevde att studiecirkeln och samtalsgruppen hjälpte dem mera, än att gå till en psykolog. Samtal och socialt stöd kan betyda så mycket.

Leva medvetet här och nu

Jag tycker om att känna att jag lever här och nu. Att se det lilla och vackra i naturen. När jag är ute och går i skogen vill jag gärna stanna till ibland och till exempel upptäcka och betrakta den upptagna humlan på en blomma, böja mig ner och plocka ett smultron (och betrakta det innan jag äter upp det) och lyssna på fåglarna. Medveten närvaro, bön och meditation betyder mycket för mig för att må bra.

Jag vill förvalta de gåvor som jag fått av min skapare: hela hjärtat, hela jag – kropp, själ och ande. Då behöver jag också sköta om det jag fått – stoppa i mig det som är bra för mig: en hälsosam kost, motionera och ta hand om den existentiella- och känslomässiga hälsan och vårda mina relationer. Samtidigt behöver jag arbeta med att avstå från det som skadar min hälsa, genom att avstå från ohälsosam kost, lära mig sätta gränser och kunna säga nej ibland.

 

Dans är glädje för kropp och själ

Jag älskar att dansa. Min man och jag har danskurser i cirkeldans två gånger i veckan. Dans betyder många saker för mig.  Det är kreativitet, då jag koreograferar många egna danser. Det är meditation i rörelse och medveten närvaro. Det är kultur, fysisk aktivitet och motion. Det är också gemenskap, för det är så roligt att träffa våra dansvänner. Du kan läsa mera om det på hemsidan för cirkeldanser.