Livstilsrådgivning kostrådgivning själavård

Livsstils-rådgivning

Jag har utbildning till Livsstilsrådgivare genom Bergklint Education. Mina kunskaps- och intressområden inom livsstil och hälsa är: hälsosam vikt, socker och matberoende, rökavvänjning och stresshantering. Jag har också ett certifikat i Mindfulness, som är ett verktyg att hantera stress, ta distans till grubbleri, orostankar och utveckla psykologisk flexibilitet.  Samtal kan ske antingen på min mottagning i Jönköping, på en promenad eller med video- eller telefonsamtal.

Kost-rådgivning

Jag har utbildning till Kostrådgivare via Bergklint Education. Kanske du behöver hjälp med att gå ner i vikt, bekämpa socker- och matberonde, och lära dig äta mera hälsosamt. Då kan jag hjälpa dig. Samtalen har karaktär av MI- motiverande samtal. Du får arbeta med hälso- och matdagbok som vi går igenom och analyserar tillsammans. Du får göra en hälso- eller matplan som ett verktyg för din hälsoutveckling.

Själavård

Själavård kan vara både coachning, livsstilsrådgivning och kostrådgivning. Men här finns även ett kristet andligt perspektiv med i samtalen. Förutom mina olika hälsoutbildningar har jag gått Alliansmissionens fyraåriga pastorsutbildning, som jag kompletterat med utbildning i Kristen Mindfulness och har “Accredited Certificate in Christian Mindfulness” från Institute of Counselling i Glasgow, England.

.

Boka din tid idag för att få stöd och hjälp med återhämning och hälsoutveckling.