The Lord Bless You and keep you

https://www.youtube.com/watch?v=DH3eVIVsHBE Dans: Bless You, bless You (till höger) Den prästerliga välsignelsen 4 Moseboken 6 22 Herren talade till Mose. Han sade: 23 ”Säg till Aron och hans söner: När ni välsignar[b] Israels barn ska ni säga till dem: 24 Herren välsigne dig och bevare dig. 25 Herren låte sitt ansikte...